Forside

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. RESIMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som vil gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere, på samme tid som tjenestemottakeren blir tatt godt vare på. RESIMA har levert foredrag, kurs og veiledning i emnet aggresjon og vold, for ulike oppdragsgivere siden 1994.

På denne nettsiden finner du nyttig informasjon om RESIMA, kurs og undervisning, samt kontaktinformasjon.