Tjenester

RESIMA tilbyr en rekke tjenester innen undervisning, kurs og veiledning. 


Undervisningsoppdrag kan variere fra foredrag på en eller flere timer til instruktørutdanning av ti dagers varighet.


Den mest populære tjenesten er grunnkurs på to dager, som tar sikte på å gi arbeidstakere grunnleggende innsikt i hvordan en kan møte aggresjon og vold på sin arbeidsplass på best mulig måte. Deltakerne skal få økt forståelse for hvordan en møter aggressive mennesker og kjennskap til hvilke verbale og fysiske teknikker som kan være til hjelp i slike situasjoner.


Følgende tema inngår i grunnkurset:

  • Aggresjon - teori og forståelse
  • Kommunikasjon og forebygging
  • Traumebevisst omsorg
  • Grensesettende tiltak
  • Samarbeid og kollegastøtte
  • Risikovurdering
  • Arbeidsmiljølov og HMS
  • Teoretiske perspektiver på de fysiske teknikkene
  • Praktiske øvelser
  • Rettslige grenser for bruk av makt og tvang


Det beste er vanligvis å være i dialog rundt ønsker og behov fra oppdragsgiver, for dermed å tilpasse opplæringen best mulig.  Ikke nøl med å ta kontakt, du finner all informasjonen på kontaktsiden


Ifølge forskriften til Arbeidsmiljøloven (§ 23) er arbeidsgiver pliktig å gi sine arbeidstakere slik opplæring dersom arbeidet kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold.